Barnkolonin Solås Seskarö

Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö Foto:Från Lars Peter Isakssons fotoalbum Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Från Lars Peter Isakssons fotoalbum Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Från Lars Peter Isakssons fotoalbum Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Från Lars Peter Isakssons fotoalbum Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto:Från Lars Peter Isakssons fotoalbum Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkivranda Stads Bildakri
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv Linnen från Solås. Foto: Agneta Johannessen Barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv