Blandade händelser ur Seskarös historia

- Mellan åren 1946 - 1961 anordnade Seskarö AIF motorbåtstävlingar på Seskarö. Tävlingarna hölls alltid i samband med den årliga högsommarfesten och lockade många deltagare och en stor publik. Läs mer via menyn till vänster

- 1942 bildades Seskarö Majblommekommitté. Under ca. 15 år bedrev de barnkolonin Solås (eller som den i byråkratin hette BD 1:1023) vid Sorttisviken. Läs lite mer via länken till vänster

- Åren 1924 - 1931 var Seskarö bara några riksdagsröster i från att bli avfolkat. Seskaröborna skulle få sina bostäder inlösta och förflyttas till fastlandet. Nu blev det lyckligtvis inte så men debatten i Riksdagen var livlig och besök på ön av ministar, riksdagsmän, landshövdingar och andra beslutsfattare avlöste varann.

- Lite historik om Lastpallsfabriken på Seskarö

- I början på 1920-talet började Haparanda uthamn i Salmis, som byggdes 1871, få problem med vattendjupet och det blev nödvändigt att hitta en ny plats för uthamnen. Skulle den anläggas i Nikkala, Säivis eller rent av på Seskarö?

- Virkesflotten Refanut 1 byggdes 1918 på Seskarö och bogserades till Köpenhamn. En intressant historia om ett nytänkande i krigstider.

- Läs om försöket 1945 med att skicka likström över havet från Seskarö till Norrbyskär.

- Korta notiser om händelser som inte hamnat i historieböckerna

Läs mer via menyn till vänster