Sågen och skeppning

Gamla sågen  Sorteringsplan Granvik  Smedkjan Granvik  Sandviks Såg 
Stabbläggare  Brädgården Granvik  Sågen  SÅGEN 1943. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sandviks Såg ASSI  Sandviks Såg ASSI  Sandviks Såg 1950-tal  Sandviks Såg ASSI 1974 Förvaltare Henning Åsberg. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sandviks Såg ASSI 1974 Förvaltare Henning Åsberg. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Sandviks Såg ASSI 1974 Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sågen  Sågen  Sågen  Sågbrand Juli 1967 
Sågbrand Juli 1967  Sågare  Sågen 1977  Barkmaskin 1977 
Barkmaskin 1977  Barkmaskin 1977  Sågen 1977  Virkesmagasinet 
Sågen  Kaphuset  Sågen  Sågen 
Sågen  Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Timmerupptagning Granvik 
Timmer  Timmerrullning  Timmerlagring  Bommen 1970-tal 
Bommen. Foto: Birger Blom Timmer sorterare  Bommen 1970-tal  Bommen 1970-tal  Alf och Ture 
Sågen 1977  Sågen 1977  Sågen 1977  Sågen 1943. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Sågen och linbanan  Gamla sorstenen fälls 1959-07-29  Stabbläggare 1960-tal  Stabbläggare 1960-tal 
Stabbläggare 1960-tal  Arbetare.  Händig med pråm  Stabbar 
Stabbläggare 1960-tal  Stabbläggare  Stabbläggare  Stabbläggare 
Stabbläggare 1960-tal  Sågen  Stabbläggare  Kajbygge Juni 1966 
Pråmar. Foto Tommy Eriksson  Pråm  Kajbygge Juni 1966  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Pråmslip 1953. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Stuvare och Splivedsjäntor 1925  Stuvare och Splivedsjäntor 1925  Stuvare och Splivedsjäntor 1925  Stuvare 
Stuvare  Stuvare  K V Blom sköter kranen  Stuvare 1960-tal. Foto: Birger Blom 
Stuvare 1960-tal. Foto: Birger Blom stuvare iarbete  Stuvare 1960-tal. Foto: Birger Blom  Stuvare 1960-tal. Foto: Birger Blom Siuvare i arbete  Stuvare 1960-tal. Foto: Birger Blom Stuvare i arbete 
Stuvare 1960-tal. Foto: Birger Blom Lastning av virke vid sågverks kajen  S/S GERDRUN augusti 1933  S/S TYR November 1933  S/S TYR och S/S CRESCO november 1933 
S/S TYR november 1933  S/S CRESCO och S/S TYR november 1933  Fartyg på grund i Sandviks hamn  Granviks Hamn 
DINTELBORG och MARWA  DINTELBORG och MARWA  ALBATROSS. Foto: Bernt Erikkson  BERKELBORG och HÄNDIG 60-tal. Foto:Monica Henrikssons samling 
SLEIPNER 1 1962  Sågen och VIKING 2. Foto: Birger Blom  Foto: Birger Blom Underhållsarbete  ANNE 60-tal Vy från hamnen  ( Sandvikskajen) 
ALANDSEE. Foto: Birger Blom  MANGEN. Foto: Birger Blom  Sorttisviken 1977  PER-VIKTOR. Foto:Birger Blom 
Sorttisviken 1977  PER-VIKTOR. Foto:Birger Blom  Sorttisviken 1977  Milläggningstransportör 
Granviks Sågverk