Sivert Holmbergs samling

1  2  LUCAS BOLS  Fred och Sivert 
Fred  Indianer och Cowboys  Indianer och Cowboys  Indianer och Cowboys 
Indianer och Cowboys  Indianer och Cowboys  Len L  Utflykt 
Utflykt  Karin K  Sörn Nilsson  Båt och Kolbacken i bakgrunden 
Båt och Kolbacken i bakgrunden  Lena L  3  Fred och en okänd 
Fred och en okänd  4  Fiol och dragspel  5 
Fred och två kvinnor  Båt med ved  6  7 
8  9  10  11 
12  13  14  15 
16  17  18  Fred och Sivert 
Ren och Styrbjörn  Holmbergs  Fred  Fred och okända 
19  20  Holmbergs  Ren och Styrbjörn 
21  22  23  24 
25  Fred  26  Skolan 
27  28  29  30 
31  32  33  34 
35  36  37  38 
39  40  41  42 
43  Demonstration  44  45 
46  Fred och John Vikström  47  48 
?  50  51  52 
Holmbergs - 5