1940-tal Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  1970-tal. Foto: Ola Jönsson Förlag: Sven Nilsson  Fridhemsvägen 1950-tal. Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  Foto: Dino Sassi Förlag: K. Rune Lundström 
Sandviks Såg Ca 1900 Foto och Förlag Mia Green  Leppiniemi 1910-tal? Foto: OKänd  Sandviksbacken Foto: Okänd  1920-tal? Foto: Okänd 
Granvik 19020-tal Förlag F.H Mäkis Bokhandel  Sågen 1960- tal. Foto och Förlag: Yngve Fält  Seskaröbron 1980-tal. Foto och Förlag P-E Isaksson  Skolan 1920-tal. Foto och Förlag: F.H Mäkis Bokhandel 
Bygget av Refanut 1 1918. Foto och Förlag: Mia Green  Granvik 1920-tal Foto och Förlag: F.H Mäkis Bokhandel  Granvik 1910-tal Foto och Förlag: Mia Green  Saarisviken 1960-tal Foto och Förlag: Yngve Fält 
Granvik 1910-tal Foto och Förlag: Mia Green  1919-tal. Foto och Förlag F.H Mäkis Bokhandel  Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  Foto: Dino Sassi Förlag: K. Rune Lundström 
Foto och Förlag: Yngve Fält  Saarisviken 1980-tal: Foto Maria Svedlund  Sågen 1960- tal. Foto och Förlag: Yngve Fält  Herrgården Sanndvik 1910-tal ? 
Sandviks Såg 1920-tal Foto: E. Fahlen Förlag: F.H Mäkis Bokhandel  Tromsöbadet 1980-tal Foto: Kaj Persson Förlag: Rolf Gard  1960-tal Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  Sandvik 1930-40 tal. Foto E. Fahlen Förlag F.H Mäkis Bokhandel 
Granvik 1910-tal Foto och Förlag: F.H Mäkis Bokhandel  Seskaröbron 1980-tal. Foto: Kaj Persson Förlag Birger Ollonen  1920-tal . Matinlassis affär. Foto:Okänd  d1cfcf  Skolan, troligtvis 1930-tal. Foto och Förlag F.H Mäkis Bokhandel 
1940-tal Foto: J.E Nahlin Förlag: Mäkis Peppershandel  1980-tal Foto:Kaj Persson Förlag Rolf Gard  Sandviks Såg 60-tal Foto och  Förlag: Mäkis Bokhandel  Kyrkan 1970-tal. Foto: Kaj Persson Förlag: Rolf Gard 
1950-tal. Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  Fridhem 1920-tal. Foto och Förlag: F.H Mäkis Bokhandel  Granvik 1920-tal Foto och Förlag: F.H Mäkis Bokhandel  1940-tal Foto: OKänd 
1960-tal. Foto och Förlag: Yngve Fält  Sandvik ca 1905.Foto:OKänd  Skolan 1980-tal Foto: Maria Svedlund  Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel 
Träsket 1950-tal. Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  Sågen 1960- tal. Foto och Förlag: Yngve Fält  1940-tal. Foto och Förlag Mäkis Bokhandel  Lägergården 1960-tal. Foto: Okänd 
1940-tal. Foto och Förlag: Mäksis Bokhandel  1920-tal Foto och Förlag F.H Mäkis Bokhandel  Vy 1950-tal. Foto och Förlag: Mäkis Bokhandel  1917 Foto: Okänd 
Granvik 1920-tal.Foto: Okänd  Foto och Förlag: Mia Green  Sorttisviken 1960-tal. Foto och Förlag: Yngve Fält  Granviks Hamn