Många förberedeleser för 10 minuter Seskaröhistoria

I början på på 1940-talet började Statliga Vattenfallsstyrelsen undersöka möjligheten att överföra högspänd likström längre sträckor i stället för de rådande växelströmsnäten. Det som fram för allt var intressant var att om det gick att använda havet som returledare istället för en extra returledning.

År 1945 utförde Vattenfallsstyrelsen tillsammans med ASEA ett antal försök i olika delar av landet. Ett av de mer betydelse försöken var mellan Seskarö och Norrbyskär utanför Umeå. Sträckan var i princip drygt 30 mil rakt över havet. Utan att gå allt för djupt in på tekniska detaljer så gick försöket till så här. I Notviken utanför Luleå skulle den ordinarie växelströmmen från Porjus kopplas bort och strömmen gick i stället genom en stor likriktare först innan den skickades ut på kraftledningen.  På Seskarö och i Norrbyskär placerades elektroder (ca 300 meter långa stålkablar) ut i havet för returströmmen. Under försöket skulle det skickas en likström på 2000 Volt med 50 ampere belastning.

Eftersom ingen säkert visste vad som skulle hända när man skickade så kraftiga strömmar genom havet var förberedelserna omfattande. Ingen visste med säkerhet hur fisken skulle påverkas, vad som skulle hända med de minor som marinen hade utlagda eller om stålfartyg på havet skulle få problem. Det man visste var att en del av returströmmen skulle ta vägen över land och kunna påverka järnvägens signalsystem och telefon och telegrafkablar.

Natten till den 20 augusti 1945 kl. 03:00 genomfördes det första försöket. Flera hundra tekniker från Vattenfallsstyrelsen, telegrafverket, SJ och andra berörda var placerade på olika strategiska punkter med mätinstrument. Tågen i norra Sverige och norra Finland stoppades av säkerhetsskäl. Försöket skulle pågå i 10 minuter och synkronisering mellan alla inblandade var oerhört viktig så därför sände man ut Fröken Ur över radion som normalt hade sändningsuppehåll den tiden. Det första försöket blev misslyckat på grund av ett tekniskt fel nära Vännäs.

Ett nytt försök gjordes den 3.e september 1945 kl. 03:00. Nu gick det bättre, strömmen gick som förväntat och man fick 50 ampere att ”flyta” genom havet. Även om en del vagabonderade strömmar uppmättes på land var det inget som förhindrade en fortsatt utveckling av tekniken.

Ett konkret resultat av försöken var att 1954 fick Gotland sin första fastlandsmatning. Den var utförd enligt samma princip som försöken på Seskarö-Norrbyskär. Det var den första kommersiella kraftledningen i världen med högspänd likström som använde havet som återledare.

Trots att försöket var ganska uppmärksammat i både lokal- och rikspress var intresset på ön tämligen svalt. De flesta låg och sov och hade säkert mer vardagsnära bekymmer att drömma om.  

I menyn till vänster finns länkar till artiklarna som beskriver försöket

Tillbaka till BLANDAT

 

 

 

 

-