Linjetrafik Stockholm - Seskarö

Även om linjetrafiken med ångfartyg från Stockholm till Haparanda var livlig redan på 1860-talet med flera resor per vecka så är det tveksamt om något av de fartygen gick in till Seskarö förrän sågverken startade. I och med att Granviks- och Sandviks sågverk startades under första halvan av 1890-talet så växte snabbt behovet av yrkeserfaret folk och de hittade man inte i närområdet. Nu var det inte heller säsongsarbetare som flyttade till Seskarö. det var ofta hela familjer som slog sig ned på ön. Många kom från andra sågverksområden som Sundsvallstrakten, Piteå, Råneå, Kalix och andra sågverksorter där de arbetat på olika sågverk. Mellan åren 1895 och 1918 flyttade drygt 2200 personer till eller ifrån Seskarö varav ca 10 % kom från Sundsvallsområdet. Många hade sitt bohag eller andra personliga ägodelar med sig så behovet av både passagerar- och godstransport till och från ön var stort.

En förutsättning var då att det fanns ångbåtsbryg-gor där fartygen kunde lägga till.  Troligtvis byggdes ångbåtskajen både på  Granvik och Sandvik 1894. För att få bygga en kajanläggning krävdes på den tiden tillstånd av Lotsverket och i dess årliga rap-port  för år 1894 kan man läsa att Lotsverket be-viljat kajbyggnation både på Granvik och Sandvik. Det var troligtvis de kajer som kom att användas för den reguljära trafiken till Seskarö.

Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det ett flertal redierier som trafik-erade sträckan Stockholm - Haparanda med anlöp i de flesta större orter längs Bot-tenvikskusten. De konkurrerade om passagerare och gods och angav i sina turlistor att orter som inte fanns med i turlistan kunde anlöpas om det fanns tillräckligt med passagerare och/eller gods. Eftersom konkurrensen var stor var priserna överkomliga för de flesta. Norrlandsbåtarna låg på rad vid Skeppsbron i Stockholm och lastade.

Fartygen passerade Seskarö på väg till Haparandas uthamn i Salmis men och det var det inte någon större omväg att gå in till Granvik eller Sandvik. Sannolikt anlöpte någon av de kustångare som gick i trafik mellan Stockholm och Haparanda med anlöp längs Norrlandskusten in till Seskarö från slutet på 1890-talet även om det inte angavs i turlistan.

Linjetrafik Stockholm - Haparanda med anlöp i Seskarö enligt turlistan.

Nedan är båtar jag hittat turlistor där Seskarö anges som anlöpshamn. Båtnamn markerade med vinrött är länkar till externa sidor där det finns mer fartygsdata.

S/S LULEÅ

S/S LULEÅ var den första kustångare med avgång i Stockholm som hade med Seskarö som anlöpshamn i turlistan. År 1904 och 1905 gick det att boka en resa från Stockholm med mellanliggande hamnar till Seskarö.

S/S LULEÅ byggdes 1870 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm för Bottniska Ångfartygsbolaget i Haparanda.
Dimensioner. 49,23 x 7,63 x 3,93 m.

S/S LULEÅ Ca 1900 Annons HB 1904-05-11

S/S PITEÅ

S/S PITEÅ var nog den Stockholmsbåt som hade flest anlöp i Seskarö. Redan 1904 fanns Seskarö i turlistan, sen under åren fram till 1914 annonserades vissa år resor där anlöp på Seskarö fanns med i turlistan.

S/S PITEÅ byggdes på Bergsunds MV 1874 för Bottniska Ångfartygs AB i Luleå med måtten 52,12x7,67 m. Köptes av Stockholms Rederi AB Svea år 1911 och målades vit som alla Sveabåtar. Trafikerade Stockholm – Haparanda med mellanliggande hamnar mellan 1874 och 1914.

S/S PITEÅ Ca 1912 Annons HB 1905-05-24

 

 

S/S NORRA SVERIGE

Den 8.e augusti 1907 gick det att boka en resa till Seskarö med NORRA SVERIGE. Byggdes 1875 av Brynäsvarvet, Gefle för Haparanda Ångfartygs AB, Haparanda med måtten 57,64 x 8,10 x 4,10 m. Trafikerade Stockholm – Haparanda med mellan-liggande hamnar 1875 – 1914 Enligt turlistorna anlöpte hon Seskarö endast en gång. Båten såldes till Svea-bolaget 1911 och målades vit som alla andra andra Sveabåtar.

S/S NORRA SVERIGE ca 1912 Annons AB 1907-08-07

S/S S G HERMELIN

Den 9:e juni 1916 kunde man boka en resa till Seskarö med SG HERMELIN. Båten byggdes som SAMUEL GUSTAF HERMELIN 1876 av Motala Verkstad, Norrköping för Luleå Ångbåts AB, Luleå med måtten 53,16 x 7,76 x 4,40 m. Båten såldes till Stockholms Rederi AB Svea 1911 och namnet som målades på båten blev nu S G HERMELIN. I folkmun blev den kallad Sakta Går Hermelin.

S/S S G HERMELIN Annons AB 1916-06-10

S/S WESTERNORRLAND

Den 29:e juli 1916 kunde man boka en resa till Seskarö med S/S WESTERNORRLAND. Båten var byggd 1867 av W Lindbergs Mekaniska Verkstad, Stockholm för1867 till Wester Norrlands Ångbåtsbolag, Sundsvall med måtten 45,30 x 7,42 x 3,40 m. Byggd som lastångare med 10 dubbelhytter för passagerare. Passagerarhytterna var förlagda på däck och uppvärmdes med ånga via rör från ångpannan. Såld till Stockholms Rederi AB Svea 1912 och sattes då in på trafik Stockholm - Haparanda.

S/S WESTERNORRLAND Annons AB 1916-07-29

S/S ÅNGERMANLAND

Den 14:e oktober 1916 kunde man boka en resa från Stockholm till Seskarö med S/S ÅNGERMANLAND. Båten var byggd 1872 av Bergsunds MekaniskaVerkstad,Stockholm för Hernösands Ångbåts AB med måtten 51,38 x 7,60 m. Köptes av Sveabolaget 1911. ÅNGERMANLAND gick normalt inte på rutten till Haparanda så resan i oktober 1916 var nog den enda gång hon gick upp hit. Det var dessutom den sista resan det året som någon linjebåt gick upp till Haparanda. Det kan också ha varit den sista av linjebåtarna som anlöpte Seskarö

S/S ÅNGERMANLAND Annons AB 1916-10-13

Tillbaka till TRAFIK