Högsommarfest med motorbåtstävling på Seskarö

Seskarö AIF anordnade den första motorbåtstävligen 1946. Det blev en återkommande händelse i 15 år fram till och med 1961 då den sista tävlingen kördes. Motorbåtstäv-lingarna hölls alltid en söndag i juli i anslutning till den högsommarfest som anordnades på ön. Trots att det vissa år blåste kraftigt, åskade och regnade lyckades man genomföra tävlingen varje år. Efter några år fick Seskarö konkurrens av bl.a Haparanda Segel och Motorsällskap som anordnade tävlingar på Suutari, Nikkala IK som hade tävlingar i Haparanda Hamn och Båtskärsnäs IF som anordnade tävlingar i Baskeri några år. Många Seskaröbor deltog också i de tävlingarna så även om arrangörerna försökte att samordna festligheterna var det oundvikligt att det krockade vissa år.

Det är tyvärr få dokument som finns sparade i Seskarö AIF's arkiv från tävlingarna. Det finns några ekonomirapporter från motorbåtstävlingarna sparade i arkivet(1946-1949). Högsommarfesten, som motorbåtstävlingen var en del av, gav under de åren ett netto på ca 1000 kronor/år vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 20 000 kronor. Även om tävlingen lockade många åskådare ser man i ekonomirapporterna att det inte var själva tävlingen som drog in mest pengar. Av rapporterna framgår det att t.ex. för 1948 såldes 304 biljetter till tävlingen, 699 biljetter till nöjesparken med basar och till dansen löstes det 518 biljetter. Basarspelen gav det året nästan hälften av det årets intäkter. Motorbåtstävlingen var dock ett viktigt inslag för att locka folk till arrangemanget.

Klasser och bansträckning.

Under alla år var tävlingen indelad i klasser beroende på motorstyrka och motor-placering. Inom- och utombordarna tävlade i olika klasser. Klassindelningen varierade lite under åren, kanske beroende på vilka båtar som deltog. Eftersom de allra flesta båtar var bruksbåtar så var naturligtvis kombinationen av motor, båtstorlek och skrovtyp väldigt avgörande. Sen påverkade också förarens skicklighet resultatet.

Exakt hur tävlingsbanan var lagd framgår inte men under de tre första åren var banans längd troligtvis 2,5 nautiska mil eller distansminuter som det allmänt kallade. År 1949 kortades sträckan ned till två distansminuter för i en artikel i HB 1949 beskrivs banan som en triangel med start vid Leppäniemikajen, ut mot Tegelgrund, därifrån mot Kvarnbacken och sen tillbaka till Leppäniemi kajen. Sträckan blev då två distansminuter som kördes ett eller två varv beroende på klass. Start och mål var under alla år vid Leppäniemikajen. Under vissa år användes S/S SVALAN som startbåt som fotot högst upp visar.

Från början var det i stort sett bara "bruksbåtar" som deltog där hastigheten låg mellan 6-12 knop. Under det sista åren deltog lite mer snabbgående båtar i tävlingen och den högsta hastigheten som noterades var år 1959 då, enligt resultatlistorna, Gösta Engman från Haparanda kom upp impnerande 27 knop.

Priser

Förutom äran och prestigen över att ha Seskarös snabbaste båt i sin klass del-ades det också ut pokaler till första, andra och tredje plats i respektive klass. Utseendet på pokalerna varier-ade under åren men naturligtvis fick vinnaren den största pokalen.

Den verklige trotjänaren i tävlingen var Kalle Brushane som, med sin två häst-krafters Archimedes, deltog i samtliga femton tävlingar med en del fina plac-eringar på meritlistan. Bröderna Erik och Rune Ruona var också bland dem som deltog i flest tävlingar och vann många priser. Bilden visar två av Rune Ruonas pokaler. Den vänstra är ett första pris från den 2/7 1961 och den högra ett första pris från 7/7 1957.

Resultatlistor och annonser

Tyvärr finns det endast en resultatlista sparad i Seskarö AIF's arkiv. Den är från det första året 1946. För övriga år får man läsa de referat och resultat som länspressen pub-licerade En del listor får man ta med en nypa salt då resultaten på den tiden oftast ringdes in och hörfel och missförstånd kunde medföra en del felaktigjheter. Jag har gått igenom de flesta Norrbottentidningar och sammanställt de artiklar som finns skrivna om motorbåtstävlingarna på Seskarö. För de flesta år angavs både tid och hastighet i resultatlistorna. Hastigheten var troligtvis medelhastigheten för hela den körda sträckan. För en del år angavs bara tiden, för de åren har jag beräknat hastigheten utifrån sträcka och tid. Tyvärr saknas det helt resultatlistor för en del år. För att göra det mera lättläst har jag skrivit av referaten i tidningarna ordagrant och gjort en "standardiserad" resultatlista.

Det verkar som att Seskarö AIF inte annonserade motorbåtstävlingen varje år i dags-pressen. De annonser jag hittat finns samlade i ett pdf-dokument som kan öppnas via menyn till vänster.

1946

Den första motorbåtstävlingen på Seskarö hölls 1946. I en annons i Haparandabladet den 18:juli framgår det av tävlingen anordnades söndagen den 21:a juli och start och mål var vid Leppäniemikajen. Det var nog det enda året där det bara var på söndagen som festligheterna pågick Enligt annon-sen i Haparandabladet uppträdde en gymnastik-grupp från Finland efter tävlingen och dagen av-slutades med prisutdelning och dans i Folkets Hus senare på kvällen på kvällen.

I resultatlistan i Seskarö AIF´s arkiv framgår att det första året var det tre klasser vardera för inom- och utom-bordsmotorer. Det framgår inte vilken motor-styrka som gällde för de olka klasserna. Ser man på körtiderna så var klass C den med lägsta motor-styrkan och Klass A den med den högsta. Med ledningen av körtiden körde nog alla fem distansminuter det året. I tävlingen deltog 31 båtar.

Resultatlista ur Seskarö AIF's arkiv

1947

År 1947 anordnades motorbåtstävlingen söndagen den 20:e juli. Tävlingen var ett inslag i de sommar-festligheter som startade på lördagen. Start och mål var troligtvis som 1946 vid Leppäniemikajen.

Referat och resultat från tävlingen saknas.

1948

Tävlingen hölls den 18:e juli, Enligt Haparandabla-det var tävlingsbanan det året 2,5 distansminut och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass.

Text och resultat från Haparandabladet 1948-07-22.

"Söndagens motorbåtstävling i Seskarö utsattes för en hel del malörer och arrangemangen klaffade inte som de skulle varför tävlingarna inte blev i toppklass och gav PM i en hel del detaljer till kommande tävlingar. Av de 54 deltagare som ställde upp utgick en del men de som höll banans 5 distansminuter fick följande placeringar. "

1949

Tävlingen hölls den 10:e juli. Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. I Haparandabladet den 5:e juli skrev Seskarö AIF en inbjudan till tävlingarna.

Motorbåtstävlingar på Seskarö

"I likhet med senaste somrarna kommer Seskarö AIF att även i år anordna stora festligheter i samband med motorbåtstävlingarna 9-10 juli. Dessa tävlingar, nu för fjärde året i rad, har härute på natursköna Seskarö blivit ett festnummer som icke allenast vi öbor uppskattar som säsongens mest slående högsommarfest, utan även lands-bygdens befolkning emotser detta arrangemang med största intresse. Här om någonstans kommer de verkliga motorbåtsentusiasterna att få sitt lyst-mäte mättad samtidigt som man kan få tips över rätt motormärke och dito båttyp. Här kommer man att få skåda massor av båtar samlade kring tävlingsplatsen. Föregående sommar deltog ej mindre än 52 båtar i tävlingen och säkert kunde man räkna det dubbla antalet nöjesåkare vilka kretsade runt tävlingsbanan. Om vädrets makter även i år står arrangörerna bi kommer söndagen den 10:e juli att stråla av sol och värme till alla festdeltagares fulla belåtenhet. Alla är således hjärtligt välkomna.

Seskarö Allm. Idrottsförening

Text och resultat från Haparandabladet 1949-07-12

"Motorbåtstävlingen som Seskarö Allm. IF anordnade i söndags i samband med sin sommarfest blev en lyckad tillställning med drygt 150 båtar i farten och 36 tävlande ute på banan. Mycket folk var ute i det vackra sommarvädret och stränderna kantades av åskådare förutom dem som tittade på tävlingen från sina egna båtar. Snabbast i vattnet var Sten Strömberg, Haparanda, som kom upp i 24 knop i sin körning. Banan som mätte fyra distansminuter var lagd i en triangel. Starten var vid Leppäniemi kaj, därefter gick banan mot Tegelgrundet, vidare mot Kvarnbacken och så tillbaka till mål som var Leppäniemi kaj. Vädret var vackert, mitt på dagen blåste det upp något, men inte så kraftigt att det hindrade tävlingen. Tävlande och åskådare hade det nöjsamt och den arrangerande föreningen fick en vacker slant i behållning. På grund av det höga bensinpriset var det mindre båtar än vad man hoppats på men det fanns i alla fall så långväga gäster som från Båtskärsnäs och Karlsborg. Resultaten i de olika klasserna blev följande:"

1950

Tävlingen hölls den 16:e juli. Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Norrskensflamman 1950-07-18.

"Söndagens motorbåtstävlingar på Seskarö, för vil-ka Seskarö AIF stod som arrangör, blev utom-ordentligt gynnade av en strålande sol. Tillslutnin-gen av åskådare var stor och deltagarna 39 till antalet. Vi kan utan överdrift fastslå att intresset stiger år från år. Arrangörerna måste också ges en eloge för de perfekta arrangemangen. Tävlingsbanan som mätte två distansminuter kördes av de mindre båtarna ett varv och av de större två varv."

1951

Tävlingen hölls den 15:e juli. I en text i Haparanda-bladet den 12:e juli 1951 kunde man läsa följande om de stundande tävlingarna.

Båttävling på Seskarö

Även i sommar kommer stora motorbåtstävlingar att anordnas på Seskarö, närmare bestämt nu på söndag. Att dess tävlingar har vunnit stor popularitet ute på Seskarö och vida omkring bevisar det år för år växande antalet deltagare i tävlingarna. Här om någonsin får de verkliga motorbåtsentusiasterna se en provkarta på olika motorer och båttyper. Här får man se den sjövärdiga ”Pekkala-typen” i hård strid med välbyggda stilrena ”Söderholms-typer. Här finner man rundbottnade fiskebåtar från Jämtön som försöker stäva förbi den Bodkvistska typen byggd på Storön. Även fartbåtar med firmastämpel Archimedes och Pentaverken vittnar om båtar med form och fulländning. En båttyp att räkna med i konkurrensen har visat sig vara de goda fiskebåtarna byggda på ön av bröderna Mäki. Så finner man en hel del mer eller mindre välbyggda båtar förfärdigade av amatörer med fantasin förlagd särskilt till överbyggnad där ruff, vindrutor och kapell fåt många olika utformningar. Man får hoppas att vädrets makter i år liksom tidigare år bjuder på solsken och vackert väder som lockar besök en tusenhövdad publik.”

Referat och resultat saknas för det året.

1952

Tävlingen hölls den 13:e juli. I samband med tävlingen höll Luleå Kajakklubb en uppvisning.

Referat och resultat saknas för det året.

1953

Tävlingen hölls den 19:e juli, Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1953-07-21. Annons saknas för det året.

”Seskarö Allm. IF:s motorbåtstävlingar på söndagen gynnades av gott och varmt som-marväder och blev en strålande folkfest. 1000 personer var samlade och 38 båtar deltog i tävlingen.”

1954

Tävlingen hölls den 18:e juli. Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1954-07-20. Annons saknas för det året.

"Motorbåtstävlingarna i Seskarö på söndagen gynnades av synnerligen vackert väder. Ett 30-tal båtar deltog. Mycket folk hade samlats vid kajen där start och målplats var förlagd. 100-tals åskådare såg tävlingarna från båtar."

1955

Tävlingen hölls den 17:e juli, Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett, två eller tre beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1955-07-19. Annons saknas för det året.

”Den traditionella båttävlingen ägde rum på Seskarö med ett 50-tal båtar. Båtar mindre än 5 Hk körde två distansminuter och båtar med större motorstyrka fyra distansminuter. Mycket folk så som vanligt på tävlingarna”

1956

Den 21:a och 22:a juli 1956 var det dags för 10-årsjubileum av motorbåtstävlingarna. Seskarö AIF hade laddat upp ordentligt med Hallbergs Tivoli med karuseller, skjutbanor, spelautomater och basaranordningar. Båda lördag- och söndagkväll var det dans till Lennart Lindbloms orkester med Gunnar Viklund vid sångmikrofonen.

Motorbåtstävlingen hölls söndagen den 22:e juli, Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass.

Jublileumsåret hade man också en roddtävling i enmans rodd. Det finns ingen resultatlista från roddtävlingen eller hur många som deltog i den.

Text och resultat från Norrskensflamman 1956-08-09.

"Det var ett stort deltagande i söndagens motorbåtstävling på Seskarö där de bästa resultaten blev:"

1957

Tävlingen hölls den 7:e juli, Referat och resultatlista saknas.

1958

Tävlingen hölls den 5:e juli, Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1959-07-17.

”Den traditionella motorbåtstävlingen på Seskarö hölls på söndagen och som vanligt var det ganska mycket folk som tittade på. Vädret bjöd på solsken men det blåste kallt. De mindre båtarna upp till 7,5 Hk körde två distansminuter medan de större körde den dubbla sträckan.”

1959

Tävlingen hölls den 5:e juli, Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1959-07-07.

"De sedvanliga motorbåtstävlingarna på Seskarö ägde på söndagen rum i strålande solsken. Det blåste dock och åskådarna på kajen svettades inte över hövan. Tävlingarna har blivit en tradition och folkfest för Seskarö men tyvärr ser deltagarantalet ut att minska för varje år. Nu var det endast 23 båtar som avverkade tävlingen medan säkert hundra farkoster nöjde sig med att vara åskådare. Där var båtar från alla ställen längs Kalix-Haparanda skärgård. Det stora antalet båtar som åkte omkring beredde arrang-örerna en hel del bekymmer genom att ibland uppehålla sig på tävlingsbanan.

Programmet som bjöds detta år var mer omfattande än tidigare. Norrbottenseliten i en- och tvåmanskanot hade en propagandauppvisning och man fick se en hel del av den vackra sporten. Hur man tar sig upp om kanoten kapsejsar visades också. En stor del av publiken trodde dock det hela var ett missöde.

En tullkryssare från Holmön utanför Umeå visade först signalskott och sedan utskjutning av lina med raket, ett bra hjälpmedel när det gäller att få över en tross till ett annat fartyg i hög sjögång. Som sista programpunkt visades en grodman i aktion. Han gick omkring på botten och plockade upp diverse saker. Mest tomglas.

För att återgå till tävlingarna så har det mist en del av sin spänning genom att det inte är gemensam start som de första gångerna tävlingen arrangerades. Det är nu rätt svårt för publiken att veta vem som leder i de olika klasserna. Tävlingens verklige trotjänare, Karl Brushane, deltog även. Han har varit med i alla år och med sin nästan trettio år gamla Archimedes utgjorde han tävlingens äldsta ekipage. En andra placering blev det för hans del."

1960

Tävlingen hölls den 3:e juli, Tävlingsbanan var två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1960-07-05.

"Årets motorbåtstävling på Seskarö blev till en del spolierad till följd av åska, regn och hård blåst ute på fjärden. Man tävlade i 11 klasser och Seskaröbon Stig Söderholm uppnådde dagens bästa tid med en 20 Hk utombordare. Man avverkade en distansminut på 11,45 min och det gav en medelhastighet på 10 knop. En ganska stor skara åskådare hade mött upp det dåliga vädret till trots."

1961

Tävlingen hölls den 2:a juli. Tyvärr var det den dagen Sangis Havsbad ararangerade en stor upp-visning med riksbekanta Tumbas Vattenshow. Cirka 5000 åskådare fanns på plats på havsbadet. Antagligen var det en hel del Seskaröbor som tog båten över till Säivisnäs/Bredviken där festplatsen låg för intresset för motorbåtstävling-en var ovanligt lågt.

Tävlingsbanan var som vanligt två distansminuter och de olika klasserna körde ett eller två varv beroende på klass. Text och resultat från Haparandabladet 1961-07-04.

"För femtonde året i följd arrangerades på söndagen Seskarö AIF:s motorbåtstävlingar. Trots att vädret inbjöd till sjöturer, havet var spegelblankt, hade inte tävlingen lockat något större antal tävlande. Det är tydligt att motorbåtsägarna själva och publiken tappat intresse för tävlingarna i den form de nu körs. Det är främst de snabba båtarna som fångar åskådarnas intresse och sådana fanns det inte många av den här gången. Idrottsföreningen bör dock ha en eloge för väl genomförda tävlingar och för att man inte tappat modet trots att både publiken och de deltagandes skara minskar för varje år. Något nytt inlägg i programmet skulle säkert rädda tävlingarna till kommande år. Körsträckan var för de mindre båtarna 2 distansminuter medan de större körde dubbla sträckan. "

Tyvärr blev det inga fler motorbåtstävlingar på Seskarö. Intresset hos både deltagare och publik var för svagt och dessutom hade arrangören Seskarö AIF en svag ekonomi och upphörde några år senare med all verksamhet.

-Tillbaka till BLANDAT