Trafiken till Seskarö

Under åren Granvik och Sandvik bara var lastageplatser skedde ingen större inflyttning till ön. Jobbet var tämligen okomplicerat och de flesta av de anställda kom från närliggande byar på fastlandet. Persontrafiken under de åren sköttes troligtvis av de två bolagens egna bogserbåtar. Redan 1890 kunde man hyra ångbogseraren SVAN för persontranporter Båten var inköpt 1889 för att i första hand användas för att dra det sågade virket från Torneälvs mynning till den lastageplats som fanns på Granvik före ångsågen startade 1892.Det är väl troligt att Sandviks såg på liknande sätt använde sin bogserare SANDVIK som bröderna Sandberg köpt 1895 även för persontranporter.

Det enda sätt att ta sig till och från Seskarö vid öppet vatten var med båt/färja fram till det bron byggdes 1978. Jag har delat in båttrafiken i fyra avsnitt som kan väljas med menyn till vänster.

 

 

LINJETRAFIK - Fartyg som gick i trafik mellan Stockholm och Haparanda med anlöp i Seskarö

LOKALTRAFIK - Båtar som gick i regional trafik mellan orter längs Norrbottenkusten med anlöp i Seskarö

VÄGEN - Vägbygget mellan Koski (Riks 13) och Tiipori

Här lägger jag också upp lite annat som har med sjöfart att göra. Just nu kan ni läsa om Kustbevakningsångaren GRIPEN

GRIPEN. Lite historik om Sveriges första kustbevakningsångare. Stationerad i Haparanda och Seskarö.

 

 

-